Kategorier
Leksaker barn

Pedagogiska leksaker för barn främjar deras utveckling

Bitar av pusselPedagogiska leksaker kan vara ett mycket bra verktyg för barnen att lära sig om hur saker och ting, andra människor och världen i stort fungerar. Genom att leka och lära samtidigt är det dessutom lättare för barnen att få ett grepp om sitt egen inlärningsprocess (alla är olika), och så är det ju förstås mycket mer motiverande och roligt!

I denna artikel går vi först igenom olika typer av viktiga färdigheter och inlärningssätt för barnen, med exempel på leksaker och lekar, etc. Sedan ger vi er tips på var ni kan köpa spännande leksaker, pussel, med mera.

Lek och Lär

Undersökningar har visat att pedagogiska leksaker är bra för barns utveckling. Dataspel samt online-spel och appar av olika slag fyller sin funktion vad det gäller barns utveckling genom att underlätta lek och lär. Men de fysiska leksakerna tillför en annan dimension till lärandet.

För övrigt har datorer och annan högteknologisk utrustning hamnat lite för mycket i fokus de senaste åren. Enligt en uppmärksammad amerikansk undersökning på barn från nio månader till tre-fyra år gamla barn så visade det sig att datorprogram för att lära sig läsa och skriva och räkna inte gav någon bättre effekt än traditionella undervisningsmetoder. Sensmoralen är att man inte ska sätta barnet framför en dator eller Ipad och tro att lärandet kommer automatiskt.

Man kan dela upp pedagogiska leksaker och lekande som främjar lärande i olika kategorier:

  • Fysiska leksaker och lekar uppmuntrar ett lekande genom rörelse och kroppsliga förnimmelser. Alla lekar och spel som uppmuntrar rörelse hjälper barnens hand-öga koordination och finmotorik, etc. Hopprep, danslekar, kulspel med mera är bra exempel.
  • Lekfulla verballa övningar stimulerar barnens utveckling vad det gäller ordförståelse, läsförmåga och skrivande. Detta inkluderar allt från korsord till sällskapsspel som fokuserar på ord.
  • Logiska lekar syftar till att lära barnen att resonera sig fram till lösningar, och sätta saker och ting i rätt mentala fack. Typexemplet på hur barn kan lära sig tänka logiskt genom lek är klassiska pussel!
  • Det musikaliska lärandet är också viktigt. Lekar som baseras på rytm och melodier främjar barnens musikaliska utveckling.
  • Den spatiala förmågan, det vill säga förmågan att uppfatta världen omkring oss i olika dimensioner tränar barnen genom bilder, diagram, färger och kreativa övningar av olika slag. Målning och modellbyggande och labyrinter är bra exempel på övningar.
  • Intrapersonellt lärande främjas genom att barnen leker på egen hand och skapar en rik inre värld (moderna föräldrar kan ibland försöka vara närvarande i precis allt barnen gör vilket hämmar utvecklingen). När barnen leker själva, och upptäcker omgivningen på egen hand främjas deras kreativa förmåga och känsloliv på ett helt annat sätt än när de leker med andra. Det är viktigt för små barn att få vara själva ibland och använda sin fantastiska förmåga att fantisera.
  • Interpersonellt lärande däremot lär barnen att interagera och förstå andra människor. Olika lekar i grupp och rollspel är bra exempel på hur de övar den sociala förmågan.

Var får man tag på bra pedagogiska leksaker online?

Pedagogisk leksak
Soldriven leksak

Du hittar olika typer av pedagogiska leksaker på nätet i någon av följande webbutiker:

Babyshop har ett underbart sortiment med moderna leksaker med fokus på lek och lär. De har en bra mix av det traditionella och det som ligger helt rätt i tiden, som till exempel leksaker som får barnen att tänka miljömedvetet (som soldrivna konstruktioner!). De har allt från bra pussel (inklusive ABC-pussel) till musikinstrument, sånghäften och modeller och byggsatser. Deras kategorier är uppdelade i olika åldrar: 0-12 månader, 1-2 år, 2-3 år, 3-4 år, 5-7 år, 8-11 år och 12 år och uppåt. Deras leksaksutbud är mycket billigt dessutom.

Vilka pedagogiska leksaker tycker du är bäst för barns utveckling? Skriv gärna lite synpunkter nedan, och vet du ett bra ställe där man kan köpa leksakerna billigt, tipsa gärna om det också.

Tips på träleksaker.

I följande artikel kan du för övrigt hitta lite tips på olika typer av sällskapsspel (varav flera är av lek och lär typen). Tips på bra, tidlösa lekar.